Clubduik de Langspier in Boxtel

 

 

Van alle 3* cursisten wordt verwacht dat zij een (club-)duik organiseren voor minimaal 3 buddy paren. Na de goedkeuring van de EC, het bestuur en de materialencommissie, ben ik (Raymond), in augustus begonnen met de voorbereiding van deze -door mij georganiseerde- verenigingsduik.

Naast de nodige voorbereiding en het 5 stappen plan, had ik ook wat extra aandacht besteed aan de PR voor mijn duik. Dit omdat ik wist dat een aantal duikers niet aanwezig zou zijn vanwege de Noorwegen-duikvakantie. Het clubhuis lag dan ook vol met flyers en de muren waren vol geplakt met posters van 'mijn' duik op 20 september bij De Langspier in Boxtel. Ook had ik e-mail rond gestuurd om maar genoeg buddy paren te krijgen, hetgeen zijn vruchten bleek af te hebben geworpen, want de dag van de duik had ik maar liefst vijf buddy paren tot mijn beschikking! Fijn zo'n gezellige club duikers bij elkaar die allemaal zo enthousiast zijn en er zo'n zin in hadden.

We hadden 's ochtends afgesproken bij het clubhuis van De Waterman, waar ik als oppervlakte coördinator de noodzakelijke items voor een clubduik (zuurstofkoffer, EHBO-tas en duikvlag) bij elkaar heb gezocht, gechecked en afgevinkt van mijn to-do lijst. Vanaf het clubhuis zijn we in colonne vertrokken naar De Langspier, waar het bij aankomst al heerlijk zonnig was. Ter plekke kwam iedereen te samen en heb ik iedereen (opnieuw) welkom geheten en mijn briefing gehouden. Desondanks dat ik deze goed had voorbereid, was het best wel spannend om een dergelijke briefing te doen voor zo'n grote groep. Ook ben je bang dat je per ongeluk iets vergeet. Gelukkig is dit niet gebeurd.

Bij de briefing zijn dingen aanbod gekomen zoals; waarom voor deze plas gekozen? wat is er te zien? Daarnaast een stukje uitleg over; routes, lijnen, diepte, objecten, eventuele obstakels etc. Maar ook het wijzen op: het duiken binnen eigen brevetbevoegdheden, 'ervaring', maximale duikdiepte, maximale duiktijd, waar in-/uit het water en het melden/afmelden bij mij als oppervlakte coördinator, zijn belangrijke dingen die niet mogen ontbreken bij zo'n briefing. Van te voren had ik goed onderzoek gedaan op internet en een oriënterende duik met mijn vrouw Maartje gemaakt, dus ik kon veel vertellen over de plas.

Na het geven van de uiteindelijke buddy indeling, heb ik verteld waar ik als oppervlakte coördinator te vinden was, hoe je mij kon herkennen (fluoriserend hesje) en heb ik de noodprocedures met de deelnemende duikers doorgenomen. Hierna kon er begonnen worden met het opbouwen van de duiksets, waarbij ik de mensen nog heb gewezen op het doen van een goede buddy check en het doornemen van handsignalen. Toen de deelnemers hiermee bezig waren, heb ik een definitieve check-de-stek gedaan, om te zien of er geen omstandigheden in de plas veranderd waren. Dit was gelukkig niet zo, dus zodoende heb ik de duikvlag geplaatst en kon er gedoken worden.

De meeste van de duikers hebben het touw gevolgd naar de betonnen buizen en hebben vanaf daar het 'treinen'-parcours gevolgd. Zo zijn er diverse trein gerelateerde objecten te zien zoals: verkeersborden/-stoplichten, stationsklok, maar ook een spoorovergang compleet met wachtende auto en een locomotief. Ook zijn enkele van onze duikers bij de beeldentuin gaan kijken. Het zicht was niet bepaald goed te noemen. Maar dat heeft de pret niet mogen drukken, want zoals ik begreep heeft iedereen naar eigen zeggen een fijne duik gehad. En dat was ook wel te merken aan het feit dat iedereen zowat op de minuut nauwkeurig de duiktijd van één uur vol had gemaakt! Prima toch.

Toen iedereen veilig uit het water was gekomen werd er omgekleed en heb ik een debriefing verzorgd. Het bleek een geslaagde clubduik te zijn geweest. Iedereen vond het een leuke duik en er waren er geen op- en/of aanmerkingen. Ook niet op mij als oppervlakte coördinator. Goed nieuws, want dat betekende dat ik het goed had gedaan. Iets wat ook nog bevestigd werd door een luid 'proficiat' van mijn duikinstructeur. Er werd nog lang doorgekletst in het zonnetje onder het genot van een kopje koffie met een koekje en daarna ging iedereen rustig huiswaarts. Fijn zo'n gezellige en geslaagde clubduik! Met voldaan gevoel reed ik naar huis en hebben we de van de materialenman geleende attributen weer netjes terug afgezet bij het clubhuis voor het gebruik bij een volgende duik.

Tekst : Raymond van Hoorn
Foto's: Peter van Gaal